O Firmie

Prowadzę działalność głównie na terenie województwa mazowieckiego. Nie zamykam się tylko na Mazowsze. Wykonuję także badania geotechniczne na Podlasiu i Podkarpaciu.

Posiadam kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami w zakresie:

 • ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych,
 • poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych,
 • wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych.

Od początku istnienia firmy wykonałem ponad 500 dokumentacji i opinii geotechnicznych oraz opracowań hydrogeologicznych. Wykonuję kompleksowe badania w zakresie geotechnki i geologii inżynierskiej pod wszelkie obiekty inżynierskie – budowlane, drogowe i kolejowe. Oferuję szeroki zakres usług geologicznych oraz kompleksową obsługę budów i inwestycji na etapie projektowania i realizacji.

Dlaczego warto ?

Ponad 500 dokumentacji i opinii geotechnicznych oraz opracowań hydrogeologicznych. Uprawnienia geologicznej  kategorii V i kategorii VII.

Badanie gruntu przed zakupem działki lub rozpoczęciem budowy ma na celu zbadanie głębokości występowania wody gruntowej i przydatności gruntów do posadowienia. Badanie umożliwi inwestorowi ocenę kosztów realizacji fundamentów. Niejednokrotnie sprzedawane są działki po nielegalnych wyrobiskach lub osuszonych zbiornikach wodnych. Działki te zasypane są gruzem lub niekontrolowanym nasypem. Bezpośrednie posadowienie fundamentów na takim terenie jest wtedy niemożliwe. W takich warunkach stosuje się bardzo kosztowne posadowienie pośrednie na palach lub studniach. Przed zakupem działki lub rozpoczęciem budowy warto też wiedzieć czy nie występują  torfy, namuły lub grunty w stanie miękkoplastycznym. Grunty te również nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. Należy je usunąć, a powstałą pustkę zastąpić kruszywem lub chudym betonem. Koszt realizacji inwestycji zwiększa się o dodatkowe nieprzewidziane wcześniej wydatki. Badanie gruntu przed zakupem działki pozwoli wycofać się z zawarcia niekorzystnej transakcji.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest tanim i prostym sposobem rozwiązania problemów z eliminowaniem ścieków pochodzących z domów jednorodzinnych, w przypadku braku systemów kanalizacyjnych. Warto wiedzieć czy grunt na naszej działce nadaje się do rozsączania oczyszczonych ścieków. Badanie geotechniczne odpowie nam na pytanie czy w przypadku gruntu słabo przepuszczalnego zastosować częściową wymianę na grunt dobrze przepuszczalny.

Oferta

Oferuję usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej dla budownictwa:

 • badanie podłoża w celu posadowienia obiektów:
  • mieszkalnych: budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz osiedla mieszkaniowe
  • przemysłowych i handlowych: hale magazynowe, centra handlowe, budynki biurowe i usługowe
  • użyteczności publicznej: szkoły, place zabaw, boiska
  • infrastruktury drogowej i kolejowej: drogi, place, parkingi, wiadukty, tory kolejowe
  • specjalnych: linie energetyczne, ciepłownicze, kanalizacyjne i inne
 • ocena warunków gruntowo-wodnych
 • badania podłoża dla projektowanych ekologicznych oczyszczalni ścieków
 • odbiory wykopów fundamentowych
 • odbiory zagęszczenia gruntu
 • obsługa geotechniczna budów

W celu sporządzenia opinii geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonuję:

 • wiercenia
 • sondowania dynamiczne SD10, SLVT
 • badania płytą dynamiczną

Wykonuję także dokumentacje hydrogeologiczne dokumentujące zasoby ujęć wód podziemnych(potrzebnych do legalizacji studni) oraz współpracuję z firmą wykonującą operaty wodnoprawne. Wykonuję również analizę ryzyka dla ujęć wód podziemnych.

Kontakt

Pracownia Geologiczna Norbert Lemanowicz

ul. Wilcza 8
26-600 Radom

ul. Batalionów Chłopskich 29
06-400 Ciechanów

ul. Krąselki 1
05-110 Jabłonna

Tel. kom.: +48 606 643 111

E-mail: pracowniageologiczna@o2.pl

 

Wyślij